RAPPORTAGES EN INZICHT


  • Samenstellen jaarverslagen en publicatiestukken
  • Deponeren jaarstukken Kamer van Koophandel
  • Notulen jaarverslagen
  • Notulen aandeelhoudersvergadering